Pohybový kurz pro děti

Motýlci - pohybová průprava pro děti 5 - 6 let

čtvrtek: 16:30-17:15
Kulturní dům Černá Pole

Děti se naučí jednoduché tanečky s písničkami. Kurz vede k rozvoji pohybových a tanečních schopností, rozvíjí rytmické cítění.

půlroční (září - leden, únor - červen)

Závazná přihláška do kurzu Motýlci - pohybová průprava pro děti 5 - 6 let

Jsem
Způsob úhrady
čtvrtek | 16:30-17:15
  1. Přihlašuji se závazně do kurzu, který pořádá Kulturní středisko Omega.
  2. Beru na vědomí, že KS Omega bude evidovat a zpracovávat mnou poskytnuté, výše uvedené osobní údaje, a seznámil/a jsem se se Zásadami ochrany osobních údajů Kulturního střediska OMEGA. Toto stvrzuji odesláním elektronické přihlášky.
  3. Zavazuji se zaplatit kurzovné nejpozději při první lekci. Kurzovné se platí dle ceníku na uvedený školní rok. V případě kurzů, kde jsou vypsány zálohy, platí se tyto při zápisu.
1 150 Kč / pololetí
Zpět na seznam kurzů